ยลโฉม ‘น้องเวลา’ ทายาทคนแรก ‘อาร์ม-น้ำฝน’ สิ้นสุดการรอคอย 3 ปี

NEWSRANK Posted on February 23, 2024

สิ้นสุดการรอคอยมา 3 ปี!
ยลโฉม ‘น้องเวลา’ ทายาทคนแรก ‘อาร์ม-น้ำฝน’ น่ารักน่าชัง

ทำเอาเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆ แห่แสดงความยินดีให้กับคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ ดาราและพิธีกรสาว น้ำฝนพัชรินทร์ วิทยาปัญญานนท์”
ภรรยาคนสวยของพิธีกรมากความสามารถ “อาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์” อย่างท่วมท้น เมื่อล่าสุด “น้ำฝน” ได้คลอดเบบี๋ทายาทคนแรกแล้ว ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

โดยคุณพ่อและคุณแม่ป้ายแดง เผยภาพแรกครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวต้อนรับลูกน้อย “น้องเวลา” พร้อมข้อความว่า
“มีคนบอกว่า สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิต
คือ สุขภาพร่างกายที่ดี
คือ สติปัญญา
คือ เงินทองมากมาย
คือ ความสุขที่ไขว้คว้ามาได้ และ
คือ อะไรอีกมากมาย ฯลฯ

ที่ชีวิตเล็กๆ จะได้ก้าวผ่านไปอย่างมีสติ
แต่สิ่งใดๆ เหล่านั้นอาจมีความหมายน้อยลง…
หากไม่มี “เวลา”
แหม ป๊าอาร์มกะม่ามี๊ฝน คิดเยอะไปไหมนะครับ!?!
แต่จากนี้ไป ป๊ากะม่ามี๊มี “เวลา” เป็นของตัวเองแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ๆ ผมชื่อว่า “น้องเวลา”
มารายงานตัวครับ!
23/09/23”

คุณ น้ำฝนพัชรินทร์ ดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองในช่วงที่ตั้งครรภ์อย่างไรบ้าง น้ำฝนเล่าว่าตัวเองไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้ว ตอนตั้งครรภ์มีน้อง ก็เลยรู้สึกสบาย
ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะคาดหวังจะมีน้องมานาน แต่รอมานานมาก จนเกือบท้อ และเกือบจะกลับไปถ่ายละครอีกครั้ง ปรากฏว่ามาเอง เลยรู้สึกว่า
ทุกอย่างถ้าจะมาก็มาตามเวลา คุณหมอที่ฝากครรภ์ด้วย ก็ไม่บังคับอะไรมาก ซึ่งทำให้ทุกอย่างดูง่าย สบาย ๆ แค่ต้องระวังตัวมากขึ้น อย่างการเดิน
ก็ต้องระวังในการเดินให้มากขึ้น แต่โดยรวมแล้ว ไม่ได้เครียดอะไรเลย และคุณอาร์มก็ดูแลดีด้วย ก็เลยไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรเลย

คุณน้ำฝนมีคติเกี่ยวกับสุขภาพที่คอยบอกตัวเองมั้ย คุณน้ำฝนได้ให้คติว่า “ถ้าเรากินอะไรเข้าไป ก็จะสะท้อนออกมาในรูปแบบนั้น ถ้ากินดี
เราก็รู้ตัวเองว่าขับถ่ายดี กินอะไรไป ก็จะขับถ่ายออกมาแบบนั้น ก็เลยเป็นเครื่องเตือนใจตนเองตลอดเวลา ว่าอย่ากินตามใจปากตัวเองอย่างเดียว แต่ต้องดูแลร่างกายบ้าง”

และนอกจากนี้ น้ำฝนพัชรินทร์ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายเชิญชวนให้ทุกคนเริ่มหันมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นอีกด้วยว่า “ถ้าใครยังไม่ได้เริ่มใส่ใจตัวเอง ทั้งร่างกาย และจิตใจของตัวเองอย่างจริงจัง
ก็อยากให้เริ่มจากกิจกรรมง่าย ๆ อย่างการออกกำลังกายก่อน ซึ่งจะทำให้ร่างกายดี หุ่นดี แล้วยังทำให้สภาพจิตใจของเราดีตามด้วย โดยถ้าวันหนึ่ง เราทำจนติดเป็นนิสัยไปแล้ว

มั น ก็ จ ะ ไ ม่ ลำ บ า ก กั บ ตั ว เ ร า เ อ ง อี ก ต่ อ ไ ป เ พ ร า ะ มั น จ ะ ก ล า ย เ ป็ น พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ จ ะ ส่ งผลดีต่อร่างกายและจิตใจด้วย จึงอยากจะให้ทุกคน ลองเริ่มหากีฬา
ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ก า รอ อ ก กำ ลั ง ก า ย ที่ ใ น ปั จ จุ บั น นี้ มี ห ล า ก ห ล า ย ม า ก ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ฟิ ต เ น ส ว่ า ย น้ำ เ ล่ น บ า ส
ห รื อ ตี แ บ ด มิ น ตั น แ ต่ มั น ยั ง มี อี ก เ ย อ ะ เ พี ย ง แ ค่ เ ร า อ า จ จ ะ ยั ง ไม่ ไ ด้ ค้ น ห า มั น จ ริ ง ๆ จึ ง อ ย า ก ใ ห้ ทุ ก ค น ไ ด้ ล อ ง ดู ค่ ะ ”

Post Views:6

Leave a Comment